A 2015. évi LVII. törvény értelmében a nagyvállalatok
4  évente kötelesek energetikai auditálást végeztetni.

Energetikai audit

M&V terv
(Mérés & Visszakövetés)

Bármely energiamegtakarítást igérő intézkedés esetén célszerű elkészíttetni az M&V tervet, amely rögzíti,hogy milyen módon lehet mérni, értékelni vagy detektálni a megtakarítást.

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens igénybevétele kötelező minden olyan gazdálkodó szervezet részére amelynek
energiafogyasztása meghaladja az alábbi határok valamelyikét:

400 000 kWh villamos energia
100 000 m3 földgáz
3 400 GJ hőmennyiség

Energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező az ingatlanok adás-vétele valamint használatbavétele esetén

Mérések és vizsgálatok

Energetikai auditok, M&V tervek, Energetikai tanúsítványok megalapozott elkészítését támogatják különféle vizsgálataink
Back
Next
 
TAO audit,

Társasági adó kedvezmény auditja
 
Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolása

Tao audit vagy

Társasági adó kedvezmény auditja

A Tao audit szabályozása az alábbi rendeletekben található

1996. évi LXXXI. trv.  22/E §

176/2017. (VII. 4.) Korm. rend.
A Tao audit végeredményeként az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állíthatja ki az adózó kérelmére.

A beruházás megkezdésének napját megelőzően - mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján - szükséges felmérni  a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést  végezni a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.

Az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót. A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

A beruházás üzembe helyezését követően az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet készíti el és adja át az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot (TAO audit) , ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezését követően elért energiamegtakarításnak a rendeletben előírt  módszer felhasználásával, a  beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

A megtakarítást az

alapállapothoz
a jogszabályi minimum hatékonysági követelményhez
illetve

amennyiben az alapállapot szerinti tárgyi eszköz hasznos élettartama lejárt és nem létezik az eszközre vonatkozó  jogszabályi minimum hatékonysági  követelmény, akkor az adott igényt kiszolgáló, forgalomban lévő leggyengébb energiahatékonyságú tárgyi eszközzel elérhető energiamegtakarításhoz
kell viszonyítani.

Az igazolás csak  a 176/2017 (VII.4.) korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdés szerinti lefolytatott energetikai auditálás (TAO audit
Társasági adó kedvezmény auditja) alapján állítható ki.

A TAO audit igazolás mintát a 176/2017 (VII.4.) korm. rend. 1.sz melléklete tartalmazza.


,
TAO audit:
Előzetes felmérés
Energetikai audit
IgazolásAz energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó igazolás, valamint az előzetes felmérés és energetikai audit ( TAO audit )elkészítése érdekében keressen bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Pannon Infrared Bt.
2484. Gárdony Óvoda utca 17.
Monori Tamás
okl. építőmérnök
MEKH regisztrált energetikai auditor
Tel: 30/272-01-88
email:info@pannoninfrared.eu 


Kérdésekre és előzetes konzultációra is készséggel biztosítunk lehetőséget.
Munkáinkat szigorú határidő fegyelemmel végezzük az elérhető legmagasabb szakmai szinvonalon, műszeres mérésekkel alátámasztva, az adatok statisztikai elemzését is beleértve.
További részletek az energia auditot ismertető weboldalunkan olvashatóak.Kapcsolat:
Email:
info@pannoninfrared.eu
Phone: (00)36/30/272-01-88
Cím:
2484. Gárdony
Óvoda u. 17.