M&V terv
(Mérés & Visszakövetés)

Bármely energiamegtakarítást igérő intézkedés esetén célszerű elkészíttetni az M&V tervet, amely rögzíti,hogy milyen módon lehet mérni, értékelni vagy detektálni a megtakarítást.

Energetikai audit

A 2015. évi LVII. törvény értelmében a nagyvállalatok
4  évente kötelesek energetikai auditálást végeztetni.

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens igénybevétele kötelező minden olyan gazdálkodó szervezet részére amelynek
energiafogyasztása meghaladja az alábbi határok valamelyikét:

400 000 kWh villamos energia
100 000 m3 földgáz
3 400 GJ hőmennyiség

Energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező az ingatlanok adás-vétele valamint használatbavétele esetén

Mérések és vizsgálatok

Energetikai auditok, M&V tervek, Energetikai tanúsítványok megalapozott elkészítését támogatják különféle vizsgálataink
Back
Next
 


Energetikai szakreferens


Az energetikai szakreferensi feladatok elvégzése a 2015. évi LVII. törvény valamint ennek 122/2015 (V.26.) kormány rendeletben megfogalmazott végrehajtási utasítása alapján kötelező annak a cégnek, amelyik eléri vagy meghaladja bármelyik alábbi évi átlagos energiafogyasztási határt:a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.energetikai szakreferens


Energetikai szakreferens feladatai
- figyelemmel  kíséri  a  vállalkozás  energiafelhasználásának  változásait,  valamint  az
energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

- közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,
és az adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében benyújtja a Hivatalhoz (ld.: 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdés),


- részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,

- szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás
lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer
kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

- javaslatokat  fogalmaz  meg  energiahatékony  üzemeltetési  megoldásokkal,  energia-hatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

- gondoskodik  a  végrehajtott  energiahatékonysági  fejlesztések,  alkalmaz
ott  üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

- az  igénybevételére  köteles  gazdálkodó  szervezet  számára  havi  jelentést  készít
tevékenységéről,    az    igénybevételére    köteles    gazdálkodó    szervezet    tárgyhavi
energiafogyasztásának  mértékéről  és  annak  értékeléséről  a  korábbi  fogyasztási  adatok,
beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

- összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára
készített  havi  jelentések  alapján  a  tárgyévet  követő  év  május  15-ig  a  végrehajtott
energiahatékonysági  fejlesztések,  alkalmazott  üzemeltetési  megoldások  által  elért
energiamegtakarítási  eredményekről,  amelyet  az  igénybevételére  köteles  gazdálkodó
szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

- ellátja  az  energiabeszerzéssel,  energiabiztonsággal,  energiahatékonysággal  kapcsolatos,
hatáskörébe utalt feladatokat


energetikai szakreferens


Energetikai szakreferensi feladatok ellátása érdekében keressen bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.


Pannon Infrared Bt.
2484. Gárdony Óvoda utca 17.
Monori Tamás
okl. építőmérnök
MEKH regisztrált energetikai auditor
Tel: 30/272-01-88
email:info@pannoninfrared.eu 


Kérdésekre és előzetes konzultációra is készséggel biztosítunk lehetőséget.
Munkáinkat szigorú határidő fegyelemmel végezzük az elérhető legmagasabb szakmai szinvonalon, műszeres mérésekkel alátámasztva, az adatok statisztikai elemzését is beleértve.
További részletek az energia auditot ismertető weboldalunkan olvashatóak.


Kapcsolat:
Email:
info@pannoninfrared.eu
Phone: (00)36/30/272-01-88
Cím:
2484. Gárdony
Óvoda u. 17.