M&V terv
(Mérés & Visszakövetés)

Bármely energiamegtakarítást igérő intézkedés esetén célszerű elkészíttetni az M&V tervet, amely rögzíti,hogy milyen módon lehet mérni, értékelni vagy detektálni a megtakarítást.

Energetikai audit

A 2015. évi LVII. törvény értelmében a nagyvállalatok
4  évente kötelesek energetikai auditálást végeztetni.

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens igénybevétele kötelező minden olyan gazdálkodó szervezet részére amelynek
energiafogyasztása meghaladja az alábbi határok valamelyikét:

400 000 kWh villamos energia
100 000 m3 földgáz
3 400 GJ hőmennyiség

Energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező az ingatlanok adás-vétele valamint használatbavétele esetén

Mérések és vizsgálatok

Energetikai auditok, M&V tervek, Energetikai tanúsítványok megalapozott elkészítését támogatják különféle vizsgálataink
Back
Next
 


Energetikai audit szoftverAz energetikai audit hatalmas tömegű adat és információ rendszerezését és szakszerű feldolgozását igényli, beleértve az egyes alkalmazott berendezések és épületszerkezetek pontos beazonosítását, továbbá a felhasználók egyedi szokásainak felismerését is.

Az elmúlt időszakban elkészült auditjaink során megoldott problémák, és egymástól jelentősen különböző esetek segítettek abban, hogy az energiafogyasztást befolyásoló mintázatokat felismerve, megkeressük a tapasztalati értékekre vonatkozó közelítő számítási eljárásokat.


Az átlagos felhasználó minden létesítményben egyszerre és mindig jelen van, 
elképzelhető azonban ,
hogy az elmúlt időszak néhány vizsgált évében,
éppen "nem ért rá" kiegyenlíteni az adott létesítmény
energiafogyasztásának pozitív  és negatív irányú  kilengéseit.

Egészen biztos az is, hogy az "átlagos" éves időjárás  nem illeszkedik  egyetlen  adott évre sem.

Ami megszokott az nem biztos, hogy egyben átlagos is .

energetikai_audit_szoftver


Energetikai audit szoftverünk  fejlesztés alatt áll és felhasználja az elmúlt időszakban készített energetikai auditjaink során szerzett tapasztalatokat.

Jelenleg csak egyes moduljai működnek, kizárólag belső használatra:


Energiafogyasztás megoszlása a főbb rendszerek  között


A felosztás az elmosódott halmazok logikjának (fuzzy logic) alapötletét ötvözi a mérhető és számítható hatások és elemek felhasználásával.

A módszer alkalmazása jó közelítésű  eredményeket ígér azokban az esetekben, amelyek során nem kerül elkülönítetten megmérésre a fogyasztást alakító összes paraméter.
energetikai_audit_szoftverElmosódott halmazok logikája

Fuzzy Llogic


Az épületek és ipari létesítmények rendszerei rendkívül összetettek, és szerteágazóak. Elég ha  csak az alábbi egyszerűsített felsorolást áttekintjük:

Épület

- fűtési rendszer
- hűtési rendszer
- légtechnikai rendszer
- belső világítás
- külső (dísz) világítás
- berendezések

Gyártási folyamatok

Szállítás

...stb

A rendszerek  jól vagy közelítően jól azonosíthatók, energiafogyasztásuk egy konkrét gyakorlati esetben mégsem kalkulálható az alábbi módon,
hiszen rendszerek egyes elemei a szabályozási paramétereik szerint működnek.Σ Névl teljesítmények * (Trendsz.kikapcs - Trendsz. bekapcs

tehát

QΣ Névl teljesítmények * (Trendsz.kikapcs - Trendsz. bekapcs)

Az egyes rendszereken belül az alkotóelemek kihasználtsága, működése és teljesítmény felvétele többek között  a felhasználói beavatkozások miatt is folyamatosan változik. Tervezési távlatban, vagyis néhány elkövetkező év esetében ezek a hatások általában az egyidejűségekkel vagy fajlagos értékekkel vehetők figyelembe. Az egyidejűség alkalmazása azonban 100%-ig egyforma energiafogyasztású napokat eredményez, miközben a napok és évszakok  nyilvánvalóan különböző fogyasztási értékekkel rendelkeznek. A változó mértékű termelés pedig adott esetben további, energiafogyasztást befolyásoló hatásokat jelent.

Egy-egy nap várható fogyasztásának előrejelzése tehát szükségképpen maga után vonja az egyes rendszerek viselkedésének mérését.
A rendszerek  viselkedése pedig  jól beazonosítható néhány jellemzőként kiválasztott  nap fogyasztásának tartós mérésével és kiértékelésével.

Az elmúlt időszakban készített energetikai auditjaink során kellő számú gyakorlati tapasztalatot szereztünk az egyes rendszerek  mérésének költségkimélő módszereiről és a mérések  elvégzésének  megfelelő időpontjáról.

Módszerünk alkalmazásával  meghatározható az egyes rendszerek energiafogyasztásra gyakorolt hatása, és kizárható illetve igazolható egy szűkebb, egy-egy  rendszert figyelő, folyamatosan működő,  méréssel és adatrögzítéssel ellátott monitoring rendszer telepítésének szükségessége.

Részletesebb vizsgálatok elvégzése esetén a rendszerek egyes alkotóelemeinek egyedi jellemzőire vonatkozóan is nyerhetőek adatok.

Fénycsöves világítás elektromos fogyasztásának számítása
Energetikai audit szoftver, világítás energiaigény számítása
Energetikai audit szoftver


Statisztikai vizsgálatok
energetikai_audit_szoftver, statisztikai elemzésÜtemezetten működő elektromos fogyasztók számítása


Energetikai audit szoftver, elektromos fogyasztók számításaIdőjárási adatok figyelembevétele a 2015. évi LVII. trv. 1§. 11. értelmében.


Energetikai audit szoftver, fűtési és hűtési hőfokhídNegyedórás adatok elemzése


Energetikai audit szoftver, negyedórás adatok elemzéseA szoftver elkészüléséig vállalkozunk néhány részfeladat vagy adatsor különálló elemzésére is.

Többváltozós regresszió számítás

Fogyasztás= a
1 * X1 + a2 * X2 + a3 *  X3 + .................


energetikai audit szoftver, többváltozós regresszió számítás
energetikai audit szoftver, többváltozós regresszió számítás
A folyamatosan működő monitoring rendszer szükségességét illetve elvetését igazoló vizsgálatainkról, illetve  energetikai audit szoftverünk fejlesztésének állásáról érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén.


Pannon Infrared Bt.
2484. Gárdony Óvoda utca 17.
Monori Tamás
okl. építőmérnök
létesítményenergetikai szakmérnök
Regisztált energetikai auditor
Tel: 30/272-01-88
email:info@pannoninfrared.eu 


Kérdésekre és előzetes konzultációra is készséggel biztosítunk lehetőséget.
Munkáinkat szigorú határidő fegyelemmel végezzük az elérhető legmagasabb szakmai szinvonalon, szükség esetén műszeres mérésekkel alátámasztva.


Kapcsolat:
Email:
info@pannoninfrared.eu
Phone: (00)36/30/272-01-88
Cím:
2484. Gárdony
Óvoda u. 17.