A 2015. évi LVII. törvény értelmében a nagyvállalatok
4  évente kötelesek energetikai auditálást végeztetni.

Energetikai audit

M&V terv
(Mérés & Visszakövetés)

Bármely energiamegtakarítást igérő intézkedés esetén célszerű elkészíttetni az M&V tervet, amely rögzíti,hogy milyen módon lehet mérni, értékelni vagy detektálni a megtakarítást.

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens igénybevétele kötelező minden olyan gazdálkodó szervezet részére amelynek
energiafogyasztása meghaladja az alábbi határok valamelyikét:

400 000 kWh villamos energia
100 000 m3 földgáz
3 400 GJ hőmennyiség

Energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező az ingatlanok adás-vétele valamint használatbavétele esetén

Mérések és vizsgálatok

Energetikai auditok, M&V tervek, Energetikai tanúsítványok megalapozott elkészítését támogatják különféle vizsgálataink
Back
Next
 
 
 

Energetikai audit

Az eddig fel nem ismert energiapazarlási pontok megtalálásának legjobb módja az energetikai audit.
 

M&V terv

Az M&V terv megadja azokat a helyeket, időpontokat és mérési módszereket, amelyekkel a megtakarított energia valóban kimutatható
 

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens folyamatosan figyelemmel kiséri az energiafogyasztást és elkészíti a törvényben előírt jelentéseket.
 

Energetikai tanúsítás

Az épületek energetikai tanúsítása adás-vételek, használatbavételi eljárások és pályázatok alátámasztó dokumentuma
 

ISO 50015 szerinti M&V terv

Az M&V terv az ISO szabványcsalád előírásai alapján.
 

Energetikai hatékonyság igazolás
Tao audit

A társasági adó törvényben részletezett adókedvezmény igénybevételéhez szükséges. MEKH regisztrált auditor által kiállított igazolás
 

Mérések és vizsgálatok

Az energetikai audit igazi haszna csak szakszerű mérések elvégzésével mutatkozik

Energetikai szótár

Az energetika területén egyre több új kifejezést kell megjegyezni. Szótárunk ehhez kíván segítséget nyújtani.

Energetikai audit szoftver

Az energetikai audit nagyszámú energiafogyasztási adat és bezonosításra váró műszaki berendezés feldolgozását igényli.
 

Ahol már dolgoztunk

Tevékenységünket ipari és lakossági megbízások teljesítése alkotja
 
A Pannon Infrared az energetikai auditokhoz kapcsolódó vizsgálatok széles körében gyors és gyakorlott
 

Kapcsolat

Megrendelésekkel és kérdésekkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.

Az energetikai audit célja

Globális célok

Az energetikai audit gyökerei az 1973-as és 1979-es olajválságokig nyúlnak vissza. Az energia takarékosság és a rendelkezésre álló energia hatékony felhasználása ekkortól vált széleskörűen ismert feladattá.
A XXI. század elejének egyik, ha nem a legnagyobb, kihívása az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, és a globális felmelegedés fékezése, megállítása esetleg távlati visszafordítása. Az üvegház hatású gázok kibocsátásának mértéke egyértelműen köthető a fosszilis alapú energiafelhasználás mértékéhez, így célként a fosszilis energia felhasználás nagyságának és arányának csökkentése került kitűzésre.

Uniós célok

Az Európai Tanács  Éghajlat- és energiapolitikai keretet határozott meg  a 2020-2030 közötti  időszakra:
„ A keretben elsősorban a következő javaslatok szerepelnek:
kötelezettséget kell vállalni az üvegházhatású gázok kibocsátásának további csökkentésére, és 2030-ig az 1990-es szinthez képest 40%-kal kell csökkenteni a kibocsátást
a felhasznált energia legalább 27 %-ának megújuló forrásból kell származnia, mindemellett a tagállamok számára kellő rugalmasságot kell engedélyezni nemzeti célértékek megállapítására
az energiahatékonyságról szóló irányelv esetleges módosítása révén javítani kell az energiahatékonyságot
egy piaci stabilitási tartalék létrehozása céljából meg kell reformálni az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszert
az energiaárakra, az energiaellátás diverzifikálására, a tagállamok energiahálózatainak összekapcsolására és a technológiai fejlesztésekre vonatkozó kulcsmutatókat kell kidolgozni a versenyképesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiarendszer irányában tett előrehaladás mérésére
a tagállami jelentéstétel vonatkozásában új irányítási keretrendszert kell kialakítani, amely az EU szintjén koordinált és értékelt nemzeti terveken alapszik”
idézet: http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-change/2030-climate-and-energy-framework/
Országos célok

Magyarország energiapolitikáját a 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat rögzíti.
Az országos energiapolitikával összhangban „az energiafogyasztói költségek csökkentését, valamint a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvását elősegítve” került megalkotásra Magyarországon a 2015. évi LVII törvény az energiahatékonyságról , amely többek között előírja az energetikai auditok elkészítését a KKV-nek nem minősülő vállalkozások számára, szabályozza az energetikai auditok elkészíttetésének gyakoriságát, az auditorok szakmai megfelelőségének szabályozását és nyilvántartását.

Szervezeti célok

A szervezet vagyis a létesítmény céljai több szempontból hasonlóak a magasabb szintű célokhoz, azzal a különbséggel,hogy a szervezetek a globális célokat a gazdasági hátrányok nélküli esetekben támogatják.

Energetikai auditálás és energetikai audit

A két fenti fogalom a mindennapi gyakorlatban gyakran keveredik. A pontos definíciót a 2015. évi LVII. törvény tartalmazza:
energetikai auditálás: olyan, meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket és beszámol az eredményekről”
energetikai audit: az energetikai auditálás eredményeit tartalmazó, jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő irat”
Röviden összefoglalva az auditálás egy folyamat, amely során az auditor megismeri a létesítményt és véleményt alakít ki az energia felhasználás hatékonyságáról. A folyamat során szerzett ismeretek és az ezek alapján szükséges megállapításokat az audit (jelentés) tartalmazza.Kapcsolat:
Email:
info@pannoninfrared.eu
Phone: (00)36/30/272-01-88


A weblap üzemeltetője a Pannon Infrared, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)  által regisztrált energetikai auditor cég.
Cím:
2484. Gárdony
Óvoda u. 17.